ویژه مراجعین

  • خونگیری و کبودی دست
  • راهنمای جمع آوری  ادرار  24  ساعته
  • راهنمای انجام آزمایش قند خون 2 ساعته
  • راهنمای رعایت ناشتایی
تماس با ما
ساعات کاری
شبکه های اجتماعی